วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Generating contours lines from points elevation in QGIS


______การสร้างชั้นความสูงเท่าโดยใช้ข้อมูลจุดความสูง สามารถสร้างเส้นความสูงได้เช่นกันครับ โดยเส้นชั้นความสูงที่ได้มาก็เหมือนกับการสร้างเส้นชั้นความสูงจากข้อมูล DEM ครับ ซึ่งผมได้ทำสไลด์การทำไว้สามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับ
Contour tutorial [Powered by Dropbox]
Data Examples Powered by gistnu & MapNU