วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Live GPS Tracking Tool for QGIS

_______วันนี้ลองหยิบ GPS ขึ้นมาแล้วก็นั่งคิดว่า เราน่าจะลองทำ GPS Tracking ในโปรแกรม QGIS ดีกว่าเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนที่กำลังจะลองทำงานทางด้านนี้ครับ ซึ่งผมก็ใช้ GPS ของ GARMIN Etrex LEGEND H กับ Notebook ตัวหนึ่งทำการเชื่อมต่อกับ GPS เพื่อที่จะลองทำ GPS แบบ Real Time

โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ครับ
1. ทำการติดตั้ง USB Drivers ของ GARMIN กับ Notebook ก่อนครับ http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=591

2. ทำการเชื่อมต่อระหว่าง GPS กับ Notebook ครับ ดังภาพครับ

3. เปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมาเลยครับ ซึ่งให้ไปที่เมนู View >> Live GPS Tracking ดังภาพ

4. จากนั้นก็ให้กดปุ่ม Connect ได้เลยครับ เท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วครับ
เชื่อต่อ GPS กับโปรแกรม QGIS ได้แล้ว

การรับสัญญานจากดาวเทียมบนหน้าจอ QGIS

วงโครจรการรับสัญญานจากดาวเทียมบนหน้าจอ QGIS


เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่ง Pointer ก็เปลี่ยนไปด้วย

Data Examples & Hardware Powered by gistnu & MapNU