วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คำนวณหาค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) โดยใช้ RasterCal Plugin QGIS

ขั้นแรกเิปิดข้อมูลภาพมาก่อนครับ
จากนั้นไปที่เมนู Plugin >> RasterCal >> RasterCal และทำการใส่สูตรคำนวณดังภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ


_______การหาค่าดัชนีพืชพรรณ หรือที่เรียกกันว่า Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ซึ่งผมใช้ข้อมูลภาพจาก Landsat-TM มาเป็นตัวอย่างให้ดูครับ (โดยข้อมูลได้มาจากการอบรม Remote Sensing ของโครงการ ICT-Foss4G Open Source GIS) โดยผมจะใช้โปรแกรม QGIS ในการหาค่า NDVI ซึ่งในโปรแกรม QGIS มีปลั๊กอินอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า "RasterCal" ส่วนวิธีการให้ดูจากภาพได้เลยครับ โดยปลั๊กอินตัวนี้มีความสามารถในการคำนวณหลายๆอย่าง แต่ผมยกตัวอย่างแค่การหาค่า NDVI เท่านั้นเองครับ ถ้าท่าไหนสนใจก็ลองเอาปลั๊กอินตัวนี้ไปใช้ในงานของท่านได้ครับ
Data Examples Powered by ICT-Foss4G Open Source GIS