วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีที่ 3 สำหรับการแก้ปัญหา Encoding ของ Quantum GIS 1.8.0-2 โดยการแก้ไขไฟล์ qgis.bat

_______เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ทดลองการแก้ไขปัญหา Encoding ภาษาไทยที่ทุกคนพบปัญหาบ่อยๆ ครับ จังหวะพอดีพี่ไหลส่งข้อความมาหาว่า "เฮ้ยชัย พี่ได้วิธีแก้ไขปัญหา Encoding อีกวิธีหนึ่งแล้วน่ะ" ก็คือการเข้าไปเพิ่มเข้าไปบรรทัดหนึ่งในไฟล์ qgis.bat (C:\Program Files\Quantum GIS Lisboa\bin\) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. ภาพที่เรายังไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหา encoding ครับ2. เข้าไปแก้ไขไฟล์ที่ C:\Program Files\Quantum GIS Lisboa\bin\qgis.bat ดังภาพ3. เปิดไฟล์ qgis.bat ด้วย Notepad++ แล้วเพิ่ม Script เข้าไปดังภาพ
โดยระบุ Script ลงไปดังนี้
SET SHAPE_ENCODING=ISO-8859-114. จากนั้นก็ลองเปิดชั้นข้อมูล แล้วเปิดตารางมา รับรองว่าได้ชัวร์ครับ5. ถึงเราจะต้อง save ไฟล์หรือทำอะไรกับข้อมูล เมื่อเปิดมาอีกครังก็ยังเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมครับ