วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

เปรียบเทียบสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 และปี 2555 (วันที่ 11 กันยายน)

_______สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วครับ ผมก็เลยนั่งคิดไปคิดมาเพลินๆ ก็อยากจะเปรียนเทียบสถานการณ์น้ำท่วมของปี 2554 และปี2555 วันไหนสักวันหนึ่งของช่วงเดือนนี้ เพื่อที่จะดูว่าน้ำท่วมปีที่แล้วมันหนักกว่าปีนี้หรือป่าวครับ ซึ่งผลมันก็บอกได้อย่างชัดเจนครับดังภาพด้านล่างครับ ซึ่งสีแดงเป็นพื้นที่น้ำท่วมวันที่ 11 กันยายน 2555 และสีน้ำเงินเป็นพื้นที่น้ำท่วมวันที่ 11 กันยายน 2554 บริเวณบางส่วนของจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ข้อมูลได้ความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)Website: http://gistda.or.th
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
Download Flood Data : http://flood.gistda.or.th/