วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

OpenLayers.ProxyHost

นิดเดียวครับ สำหรับคนที่มีปัญหากับตัวอย่าง getfeatureinfo ของ openlayer ที่ไม่สามารถแสดงได้ข้อมูล ดังภาพ
ให้สร้างไฟล์ proxy.php แล้ววางสคริปนี้ลงไปครับ
<?php
$url=$_GET["url"];
$res = file_get_contents($url);
echo $res;
?>

แล้วเปลี่ยน OpenLayers.ProxyHost = "proxy.cgi?url="; ให้เป็น OpenLayers.ProxyHost = "proxy.php?url=";

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเรียกข้อมูลใน Attribute ได้แล้วครับ