วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

Download map data from the OpenStreetMap dataset with QGIS

_______เมื่อก่อนนั้นกว่าเราจะได้ข้อมูลที่ไหนสักที่หนึ่งนั้น เป็นเรื่องที่ยากมาก ถ้าไม่ซื้อข้อมูลก็ต้องทำการนำเข้าข้อมูลเอง (Digitize) แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ยุคของการนำเข้าข้อมูลก็จะหมดลงเรื่อยๆ และวันนี้ผมขอนำเสนอการดาวน์โหลดข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data) จาก OpenStreetMap(OSM)ครับ ซึ่ง OSM เป็นการร่วมกันสร้างแผนที่จากอาสาสมัครทั่วโลก (Volunteer)และสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ฟรีครับ ดังนั้นผมจึงใช้ QGIS ในการดาวน์โหลดข้อมูลจาก OSM โดยใช้ Plugin "OpenStreetMap" ซึ่งผลลัพธ์ก็ได้ดังภาพครับ
Credit:http://www.openstreetmap.org & http://plugins.qgis.org