วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

มาแล้ว!! หนังสือสัมมนาวิชาการ เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมหน้าปกซีดี

______หลังจากที่ส่งโรงพิมพ์อยู่หลายวันเหมือนกัน เราก็เฝ้ารอว่าจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไร และวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่ามันสุดยอดมากเลยครับพี่น้อง หนังสือสัมมนาวิชาการ เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะจัดในวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ ครับ ซึ่งปีนี้ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพครับ

powered by : http://www.cgistln.nu.ac.th/
photo by : Sakda Homhuan