วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การตัดตัวอักษรหรือตัดข้อความในข้อมูลตาราง Attribute ด้วยโปรแกรม Quantum GIS

_______หลายๆ คนคงเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลตาราง Attribute ที่บ้าง field มีข้อมูลตัวอักษรยาวเกินจนบางครั้งเมื่อเราต้องการที่จะแสดงป้ายกำกับข้อมูล(Label) จนทำให้ดูแล้วรุงรังไปหมด ซึ่งผมมีวิธีที่จะสามารถตัดข้อความหรือตัวอักษรที่เราต้องการจะแสดงเท่านั้น เรามาดูวิธีกันเลยครับ

1. เมื่อเราเปิดชั้นข้อมูลและเปิดข้อมูลตาราง Attribute ขึ้นมาแล้วก็จะพบว่ามี field หนึ่งที่ผมต้องการจะตัดข้อความให้เพลือแค่ "paddy field"

2. จากนั้นให้เราทำการคลิกที่ปุ่ม toggle editing เพื่อที่จะเริ่มต้นทำงานหรือแก้ไขข้อมูล

3. ให้ทำการใส่สูตรดังภาพด้านล่าง "substr("ชื่อfieldที่ต้องการ",ลำดับตัวอักษรที่จะเริ่มตัด,จำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่จะตัด)" Exam ==> substr("DES_EN",11,11)

4. ผลลัพธ์ที่ได้ ดังภาพด้านล่างครับ

powered by gistnu
data example : Aj Lee Pleerux