วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Kernel Density Estimation with Quantum GIS [SAGA Toolbox]

_______ใน QGIS 1.7.3 ยังไม่มี Tools ที่เป็นแบบ Kernel Density แต่มาในเวอร์ชั่น 1.8.0 ก็เริ่มมี Tools ที่เป็นแบบ Density เช่น Heatmap ครับ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้มีเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการ import tools จาก lib ที่หลากหลายมาแนะนำครับ ยกตัวอย่างเช่น SAGA Algorithms เป็นต้น

Data Example by gistnu