วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Feature Blending Mode in Quantum GIS 2.0

_______ช่วงนี้งาหนักเครียดเลยหาอะไรที่มันผ่อนคลายบ้าง จึงขอนำเสนอลูกเล่นการปรับรูปแบบสัญลักษณ์ของ QGIS 2.0 ซึ่งมีเครื่องมือเสริมเข้ามาใหม่ชื่อว่า "blending mode" ส่วนใหญ่จะเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์เป็นหลัก การปรับแสงของข้อมูลต่างๆ ยังก็ลองไปเล่นดูเองล่ะกันน่ะครับ

http://www.qgis.org