วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Quantum GIS Browser Error

_______ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.8.0 ขึ้นไปจะมี QGIS Browser ติดมาให้ด้วย แต่ทำไม่ตอนนี้ถึงใช้ไม่ได้ ไม่แน่ใจว่ามันติด error อะไรหรือป่าว ไม่ทราบว่าท่านใดเจอปัญหานี้บ้าง