วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Voronoi, IDW and Ordinary kriging in Quantum GIS Toolbox

_______ได้มีโอกาสบ้างน่ะครับ ที่ทดสอบเครื่องของโปรแกรม QGIS ในส่วนของการประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Interpolation) ซึ่งผมได้ทดสอบอยู่ 3 เครื่องมือด้วยกันครับ ได้แก่ Voronoi หรือ Thiessen , IDW (Inverse Distance Weighting) และ Ordinary kriging ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนี้ผมได้ import เข้ามาเองน่ะครับ

1. Voronoi2. IDW (Inverse Distance Weighting)3. Ordinary krigingreference : www.qgis.org