วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Geoserver with Image mosaicking plugin

_______สำหรับผู้ที่สนใจในงานด้าน Internet GIS หลายคนคงเคยคิดว่าจะทำอย่างไรดี จะให้ข้อมูลที่เป็น basemap อย่างเช่น ข้อมูลภาพดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ทั่วทั้งพื้นที่ที่เราต้องการ เพราะว่าไฟล์ขนาดใหญ่มากจึงทำให้มีปัญหาในการต่อภาพ (mosaic) ดังนั้นผมจึงแนะนำอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายในการทำโดยใช้ "Image mosaicking plugin" ของ GeoServer โดยการทำดังต่อไปนี้

1. เตรียมข้อมูลภาพที่ต้องการจะแสดงผล และจะเปิดข้อมูลนั้นด้วย QGIS :)

2. Copy Data ไปยัง dir ของ Geoserver

3. ทำการสร้าง Layers >> โดยใช้ ImageMosaic

4. ทำการ Publish

5. Click Layer Preview


Download Data Example : Click
Reference:http://docs.geoserver.org/latest/en/user/tutorials/image_mosaic_plugin/imagemosaic.html