วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

GRASS GIS: โปรแกรมที่รู้จักกันมากที่สุดของฟรีแวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

     

      GRASS GIS  มี ชื่ อ เต็ ม ว่ า “ Geographic Resources Analysis Support System” เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่รู้จักกันมากที่สุดของฟรีแวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้อนุญาติสัญญา GNU General Public License (GPL) เป็นเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพที่สามารถจัดการได้ทั งข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลเวกเตอร์ และเครื่องมือประมวลผลเชิงพื้นที่ ซึ่งรวบรวมชุดคำสั่งการวิเคราะห์ไว้อยู่ในชุดเดียวกันโดยครอบคลุมชุดคำสั่งด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ แบบจำลองเชิงพื้นที่ การประมวลผลข้อมูลภาพ และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ GRASS ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1982 – 1995 โดยกองทัพสหรัฐอเมริกา (USACE) ใน หน่วยของ U.S. Army Construction Engineering Research Laboratory (CERL) เพื่อใช้ในการ จัดการที่ดินสำหรับตั้งฐานทัพ และต่อมา CERL ได้ปล่อยให้ใช้งานดาวน์โหลด Source Code ทางอินเตอร์เน็ต ทำให้มีกลุ่มผู้ใช้งานขยายออกไปทั่วโลก และในปี ค.ศ. 1995 CERL ก็ได้ถอนตัวออกจาก การพัฒนา ในปี ค.ศ. 1997 หลังจากนั้น GRASS 4.2 ได้ถูกเผยแพร่โดย Baylor University และ GRASS เวอร์ชั่น 4.2.1 ก็ถูกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1998 เช่นกัน การพัฒนาของ GRASS เวอร์ชั่น 5.0 เริ่มเปิดตัวในปี ค.ศ. 1999 และตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 ที่ GRASS Development Team มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ITC-irst (Centro per la Ricerca Scientificae Tecnologica) ตั้งอยู่เมืองเตรนโต ประเทศอิตาลี GRASS 5.0.0 ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 2002 ซึ่งมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ ของโปรแกรมมาตลอดตั้งแต่เวอร์ชั่น GRASS 4.x รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือใหม่ๆ เช่นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ และโมดูลการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ เป็นต้น โดยปัจจุบัน GRASS อยู่ในเวอร์ชั่น 7.0.5
ภาพตัวอย่างเขียนโดย: ชิงชัย หุมห้อง (11 ตุลาคม 2559)
Reference: https://grass.osgeo.org