วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สถานการณ์น้ำท่วมรายวัน ปี 2554 แบบ animationhttp://www.tempf.com/getfile.php?id=1090790&key=4eb3d85ca4396

_________สถานการณ์น้ำท่วมรายวัน ปี 2554 แบบ animation ซึ่งได้ข้อมูลมาจาก gistda แล้วเอามาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ เอาแบบดูง่ายๆ แล้วเข้าใจ ซึ่งจัดทำโดยสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (gist@nu) เลยนำมาให้ดูกันครับ :)