วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Quantum GIS Version 1.7.2 'Wroclaw' is released มาแล้วครับ


________หลังจากที version 1.7.1 ออกมาไม่นาน ก็ตามมาติดๆ ด้วย version 1.7.2 ซึ่ง version นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข error อยู่หลายตัวเหมือนกันครับอย่างเช่น Fix Gdaltools error checking for ogr layers ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดจากทางเว็บไซต์ของ QGIS ได้เลยครับ Changelog QGIS Version 1.7.2 'Wroclaw' หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลองไปใช้ได้เลยครับ QGIS Version 1.7.2 'Wroclaw' Download