วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Chapter 7 : Warp (Reproject) and Translate (Convert format)

_______มาถึงบทที่ 7 กันแล้วน่ะครับในบทนี่ก็จะอยู่ในส่วนของเมนู Raster อยู่ครับ
แต่จะสอนการ warp projection ของข้อมูลภาพ และการแปลงไฟล์นามสกุลของข้อมูลภาพครับซึ่งสองเครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการกับข้อมูลภาพเป็นส่วนใหญ่ครับ ยังไงก็ลองไปใช้ดูครับ :)