วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แสดงการไหลของมวลน้ำแบบ animation จากข้อมูลน้ำท่วมของ gistda โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSATเข้าไปชมได้ที่ : Thai Flood Animation

________แสดงการเคลื่อนตัวของมวลน้ำที่กำลังเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งได้ข้อมูลมาจาก gistda แล้วจัดทำโดยสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (gist@nu) ยังก็เอาใจช่วยคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกๆ ท่านก็แล้วกันน่ะครับ เข้มแข็ง อดทนเข้าไว้แล้วมันก็จะผ่านไป รักกันเข้าไว้น่ะครับ คนไทยไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วครับ ผมเชื่ออย่างนั้น เชื่ออย่างนั้นจริงๆ :))