วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Chapter 6 : Create hillshade model and contour line (QGIS)

_______สวัสดีครับ ตอนนี้ก็มาถึงบทที่ 6 แล้วครับ ซึ่งในบทเรียนนี้ก็จะเสนอวิธีการ ทำ Hillshade กับ Contourที่ได้มาจาก DEM (Digital Elevation Model) ซึ่งข้อมูลความสูงเป็นของ ASTER GDEM สามารถไปดาวน์โหลดได้ Click การสร้างเส้นชั้นความสูงหรือ Contour line และ Hillshade จะใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โดยใช้ในส่วนของเมนู Raster ซึ่งเจ้าโปรแกรม QGIS จะมีเครื่องมือของ GDAL ฝังอยู่เพื่อเอาไว้จัดการกับข้อมูลแบบ Raster ครับ