วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตั้งแต่ Chapter 10 เป็นต้นไป คลิปวิดีโอการใช้โปรแกรม QGIS จะมีเสียงบรรยายครับ_______เนื่องจากคลิปวิดีโอก่อน ๆ นั้นไม่มีเสียงมีแต่ภาพวิดีโอ ซึ่งก็มีหลายท่านแนะนำมาว่าน่าจะมีเสียงบรรยายประกอบไปด้วยก็จะดีมากเลย แล้วอีกอย่างผมก็คิดว่ามันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปเหมือนไม่ครบองค์ประกอบ ดังนั้นผมก็จะเริ่มทำวิดีโอพร้อมการบรรยายโดยเริ่มตั้งแต่บทที่ 10 เป็นต้นไปครับ :) แล้วพบกันครับ