วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL และ PostGIS for Windows_______PostgreSQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล object-relational database management system ซึ่งโปรแกรมนี้ลักษณะที่สำคัญก็คือจะมีปลักอินเสริมที่ชื่อว่า PostGIS เอาไว้ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เป็นแบบเชิงพื้นที่ และเป็นที่นิยมใช้กันมากในทางด้าน GIS และที่ดีไปกว่านั้นโปรแกรมนี้ เป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดใช้ลิขสิทธิ์BSD ซึ่งหมายถึงผู้ใช้สามารถนาไปใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้ในปัจจุบัน PostgreSQL ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรใดโดยเฉพาะแต่มีผู้ร่วมพัฒนาจากทั่วโลกทำให้ PostgreSQL มีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ถ้าสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปติดตั้งกันได้น่ะครับ ผมมีคู่มือวิธีการติดตั้งไว้อยู่ด้านล่างครับ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม : Click Download

สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.postgresql.org/ และ http://postgis.refractions.net/