วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

TdhGIS - Vector based Spatial Analysis

______มีโปรแกรมอีกตัวมาให้ได้ลองกันอีกแล้วครับ โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมทางด้าน GIS ที่เป็นแบบ Vector based Spatial Analysis ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถทำ buffer, thiessen polygons, contour และอีกหลายอย่างครับ สามารถดูวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมตามข้างล่างนี้เลยครับ

*Color polygons based on user data values using either Discrete intervals or Gradients.

*Allocate point data to user specified BUFFERS for points, polygons and multilines (e.g. find all gas stations within 1 mile of a highway).

*Allocate point data to polygons. (e.g. assign structures to hydrological basins).

*Allocate polygon data to other polygons. (e.g. allocate population data by census block to political boundaries).

*Create thiessen polygons (e.g. for all hospitals within a state, define the areas where a particular hospital is closer than any other).

*Create data contours (e.g. create lines of equal ground elevation based on a set of elevation points).

*Create contour polygons (e.g. define the area where average rainfall exceeds a selected value based on weather station data).

สามารถเข้าไปดูรายละเอีดได้ที่ http://www.tdhgis.com/
Download for windows
Download for Linux