วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Chapter 8 : Clipping Vector [Geoprocessing Tools]

______มาถึงบทที่เป็นการจัดการข้อมูลแบบเวกเตอร์กันบ้างน่ะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะเสนอในส่วนของเครื่องมือ geoproceesing ที่มี method อยู่อันหนึ่งที่เอาไว้ใช้สำหรับตัดข้อมูลเวกเตอร์หรือข้อมูล Shapefile ก็มีหลายคนถามว่าถ้าต้องการจะตัด (Clip) ข้อมูลในส่วนที่ไม่ต้องการหรือไม่ใช่เป็นพื้นที่ศึกษาของเราทิ้งไปจะทำอย่างไร ต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการใด? ผมก็ตอบไปว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับพี่ เราก็ใช้โปรแกรม QGIS นี่แหละ โดยไปที่เมนู Vector >> Geoprocessing Tools >> Clip ซึ่งในส่วนที่เหลือก็ดูในวิดีโอ ได้เลยครับ :)

[จงสนุกกับมัน แล้วก้าวเดินต่อไป...อย่างไม่หยุดนิ่ง]
ขอขอบคุณข้อมูลตัวอย่างสำหรับทำวิดีโอประกอบ : Map@NU