วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แสดงรายละเอียดข้อมูลภาพด้วย gdalinfo

____เนื่องจากข้อมูลภาพหรือข้อมูล Raster บางที่เราจำเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียดของข้อมูล เช่น Coordinate System, Pixel Size, Corner Coordinate และรายละเอียดต่างๆของข้อมูลภาพ โดยปกติแล้วผมก็จะใช้โปรแกรม FWTools ซึ่งจะมี Library GDAL อยู่โดยใช้คำสั่งตามนี้ gdalinfo image.tif หรือไม่ก็ใช้ QGIS ก็ได้เหมือนกันครับโดยไปที่เมนู Raster > Miscellaneous > Information ซึ่งท่านที่สนใจสามารถลองนำไปใช้ได้ครับ

Reference: http://www.gdal.org/