วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในโปรแกรม QGIS โดยใช้ Road graph plugin

____จากที่มีหลายๆคนเข้ามาปรึกษาว่า ในโปรแกรม QGIS มีเครื่องมือหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามเป้าหมาย ซึ่งตอนแรกผมก้เข้าใจว่ายังไม่มี แต่พอพยายามค้นหาเครื่องมือไปเรื่อยๆ ก็พบปลั๊กอินอยู่ตัวหนึ่งที่พอจะตอบโจทย์ได้บ้างก็คือ "Road graph" ซึ่งตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวครับ โดยสามารถบอกระยะทางเท่าไร ใช้เวลาเท่าไหร่ และเรายังสามรถกำหนดความเร็วในการเดินทางได้อีกด้วย และยังมีการตั้งตั้งค่าต่างๆอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงครับ สุดท้ายผมก็ได้ลองทำตัวอย่างง่ายๆ โดยยกตัวอย่างจากจุดหนึ่งไปยังเป้าหมายอีกจุดหนึ่งครับData Example : http://www.cgistln.nu.ac.th/
Reference: http://gis-lab.info/qa/road-graph-eng.html