วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เมื่อ QGIS 1.8.0 สามารถแสดง Legend (TOC) ของข้อมูล Raster ได้แล้ว

____เมื่อ Quantum GIS 1.8.0 ได้คลอดออกมาแล้วแต่หลายๆ ท่านคงปัญหาเช่นเดียวกันกับผมคือปัญหาเรื่อง encoding แต่ก้มีหลายวิธีที่สามารถแก้ใขได้เช่นกันครับ ซึ่งวันนี้ผมได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการ interpolation ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในโครงงานเกี่ยวกับต้นกระพี้จั่น เมื่อเปิดข้อมูลเข้ามาแล้วพบว่า QGIS สามารถแสดง Legend ในส่วนของ Layer (TOC) ได้แล้วนิ ผมก็เลยข้อแจ้งให้ทราบครับ :)