วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สร้างเส้นชั้นความสูงจาก DEM โดยใช้ FWTools [gdal_contour]

_____เมื่อก่อนนั้น...เคยคิดว่าการทำเส้นชั้นความสูงเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกมากเลยครับ ซึ่งวันนี้ผมก็ขอแนะนำโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า "FWTools" ซึ่งเป็น Open Source GIS โดยการรวมเอาเครื่องมือและชุดคำสั่ง ไลบรารี่ต่างๆ ได้แก่ penEV, GDAL, MapServer, PROJ.4 และ OGDI เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ครับ และผมก็ขอแนะนำการสร้างเส้นชั้นความสูง โดยการเรียกใช้ไลบรารี่ของ GDAL ที่ชื่อว่า gdal_contour ครับ โดยตัวอย่างตามนี้เลยครับ gdal_contour -a elev dem.tif contour.shp -i 10.0

1. สร้างเส้นชั้นความสูงจาก DEM ช่วงชั้นความสูงเท่ากับ 20 เมตร และกำหนดให้สร้าง Attribute มีชื่อว่า ELEV


2.ภาพหลังจากการประมวลผลเสร็จแล้ว


3.จงเปิดมันขึ้นมาด้วยโปรแกรม OpenEV ดังภาพ5. และที่สำคัญจงเปิดเส้นชั้นความสูงด้วย Quantum GIS ด้วยน่ะครับ


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fwtools.maptools.org/
http://www.gdal.org/gdal_utilities.html