วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

GeoServer 2.2-RC2 [Released on August 07, 2012]

________GeoServer เป็นเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและ open source ทางด้านการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า Web Map Service ซึ่ง GeoServer ถูกพัฒนาโดยภาษา JAVA และแน่นอนก่อนที่เราจะใช้งานเจ้าโปรแกรมนี้จะต้องอาศัย JRE (Java Runtime Environment) เวอร์ชั่นที่ Stable ตอนนี้อยู่ที่ Version 2.1.4 ครับ แต่ถ้าท่านใดที่ต้องการอยากจะลองแบบ RC ตอนนี้ก็อยู่ที่ Version 2.2-RC2 ครับ ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากในแวดวงทางด้าน Internet GIS โดยในประเทศไทยเราก็มีหลายๆ หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนก็ใช้เจ้า GeoServer นี้อยู่ครับ ยกตัวอย่างเช่น http://flood.gistda.or.th/ ของ GISTDA ครับ ถ้าสนใจลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://geoserver.org ครับ ดาวน์โหลด GeoServer 2.2-RC2

Reference : http://geoserver.org