วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การสร้าง Buffer ในโปรแกรม MapWindows GIS

____นอกจากผมจะใช้โปรแกรม QGIS แล้ว ผมยังใช้โปรแกรม MapWindows GIS ในการทำงานด้วยครับ ซึ่งโปรแกรมนี้ก็เป็น Free Open Source GIS เหมือนกันครับ เพียงแต่จะไม่ได้อยู่ใน OSGeo เท่านั้นเองครับ โดยผมก็ได้ยกตัวอย่างการทำ Buffer มาให้ดูก่อนครับ เพื่อที่จะทดลองฟังก์ชั่นและเครื่องมือต่างของ MapWindows GIS ด้วยครับ ซึ่งหน้าต่าง Buffer จะคล้ายๆ กับ QGIS และเครื่องมือหลายตัวก็เหมือนเช่นกันครับ และผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวครับ


Visit Site : http://www.mapwindow.org/