วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเปลี่ยนเมนูภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษของโปรแกรม Quantum GIS

_______สวัสดีดีครับวันนี้ผมขอแนะนำวิธีการเปลี่ยนเมนูของโปรแกรม QGIS จากภาษาไทยหรือภาษาต่างดาว ให้เป็นภาษาอังกฤษครับ สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ในการใช้โปรแกรม QGIS น่ะครับ

1. ไปที่เมนู กำหนดค่า >> ทางเลือก ดังภาพครับ


2. จากนั้นให้เลือกที่แถบเมนู ท้องถิ่น ครับ


3. ให้คลิกกากบากที่หน้าคำว่า เขียนทับท้องถิ่น แล้วเลือก ท้องถิ่นที่จะใช้แทน เป็น "en_US" แล้วคลิก OK


4. จากนั้นก็ปิดโปรแกรม แล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ เพียงเท่านี้ก็จะได้แล้วครับ :)


Powered by NU_GIS