วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เมื่อป่า...ถูกบุกรุกเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล


_______เมื่อดูข่าวแล้วก็เศร้าใจ...ว่าเขตป่าสงวนแถวอำเภอนครไทย(สวนป่าเขากระยาง)กำลังโดนบุกรุกอย่างหนัก จากนายทุนและผู้มีอิทธิพล โดยลักลอบเข้าไปครอบครองและแผ้วถางโดยใช้เครื่องจักรตอนกลางคืน ซึ่งสิ่งที่ผมกลัวที่สุดตอนนี้จะทำให้พื้นที่ป่าของเราเหลือน้อยลง และผลกระทบในระยะยาวที่จะตามมาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดินถล่มและอื่นๆ ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และอีกอย่างที่นั้นเป็นบ้านเกิดของผมเองด้วย และแน่นอนสิ่งที่เราควรช่วยกันตอนนี้ก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ที่เค้าดูแลอยู่ โดยเฉพาะผู้นำชุมชนทั้งหลายซึ่งชาวบ้านเค้าได้เลือกท่านแล้ว ก็ควรที่จะทำหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด ไม่ใช่เกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล และผมก็ได้เห็นถึงของป่าชุมชน ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าจะกำลังจะโดนบุกรุกเหมือนๆกัน ตรงนี้เราต้องช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ และก็เล็งเห็นว่าการใช้เครื่องทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(Geo-informatics)ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการแก้ปัญหาและหาคำตอบอะไรบางอย่างที่เราสนใจได้เช่นกัน...
ที่มาของรูปภาพ : http://www.phitsanulokhotnews.com