วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

Batch Processing Interpolate IDW Method in QGIS

_______เมื่ออาทิตย์ก่อน มีน้องถามว่าเราสามารถ interpolate ข้อมูลน้ำฝนรายเดือนทั้งหมด 10 ปี โดยแบบทำทีเดียวเสร็จเลยมีมั้ย ผมก็เลยลองแนะนำให้ใช้ การ interpolate แบบ Batch Processing ของ SEXTANTE ใน QGIS ดูครับ


ลองนำไปใช้ดูกันน่ะครับ :)