วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

พบกันที่งาน สัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ”

_______ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Annual Seminar 2013)“เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ” วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อต่างๆจากผู้แทน สทอภ.เสวนา เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด,การนำเสนอบทความจากศูนย์ภูมิภาคทั้ง 4 ศูนย์ภูมิภาคฯ และสทอภ.รวมไปถึงรับชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี พร้อมรับเอกสารประกอบการบรรยายและของที่ระลึก สมัครเข้ารว่มงานได้ที่ dhasara.b@psu.ac.th / dhasara@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 074-286873


#### แล้วพบกันวัยรุ่น ####