วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

1-band raster colour table [plugin QGIS]

______อีกหนึ่งปลักอินที่ช่วยในการจัดการสีของข้อมูล raster ซึ่งในปลักอินตัวนี้ก็จะมี color ramp ให้เราเลือกอยู่ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ จากที่เราเลือก color ramp แล้วเราจะได้ Output colour table ที่เป็น text file เก็บไว้ให้ด้วยเผื่อว่าครั้งต่อไปเราจะได้เรียกกับมาใช้ได้อีกครับ ถือว่าเป็นปลักอินที่ดีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการปรับแต่งสีของข้อมูล raster ได้ดีครับ