วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

เปิดข้อมูลภาพจากดาวเทียม EO-1 โดยใช้โปรแกรม MultiSpec
_______จากการที่ได้ไปอบรมหลักสูตร ชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมรหัสเปิด (Remote Sensing) 4 วัน ได้ความรู้ทางด้าน Remote Sensing ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายและปฏิบัติการโดยอาจารย์สอนเก่งและดีมากเลยครับ อีกทั้งยังสอนการใช้โปรแกรม Multispec ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีด้วย แล้ววันนี้ผมก็เลยลองนำความรู้ที่ได้มาใช้งานดูครับ โดยผมเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลภาพดาวเทียมของ E-O1 ALI (NASA’s Earth Observing-1 Advanced Land Imager) ที่เป็นแบบ Multispectral ในช่วงวันที่ 31 ต.ค. 49 บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดข้างเคียง โดยภาพแรกก็เป็นการเปิดภาพแบบ Side by Side Channels(Band) ซึ่งมีทั้งหมด 10 Channels(Band) ส่วนภาพที่สองเป็นการผสมสี 2 แบบ คือ สีผสมจริง (True Color Composite) และสีผสมเท็จมาตราฐาน (False Color Composite) โดยภาพสีผสมจริงผมใช้ Channel 543 RGB และ ภาพสีผสมเท็จผมใช้ Channel 652 RGB ซึ่งผมก็เดาเอานั่นละครับผสมไปมั่วๆ มันก็ได้เองฮ่าๆๆ และภาพสุดท้ายเป็นการแสดงภาพพื้นที่น้ำท่วมครับ ซึ่งผมเข้าใจว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2549 น่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมอยู่ซึ่งสังเกตจากภาพสุดท้ายครับ :)
ถ้าสนใจอยากไปอบรมก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gi.mict.go.th