วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สร้างภาพตัดขวางโดยใช้ Terrain Profile [Plugin QGIS]_______สวัสดีครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราพิจารณาลักษณะภูมิประเทศที่เรียกกันว่า "ภาพตัดขวาง (Profile)" ซึ่งก็ขออธิบายอย่างความหมายคร่าวๆเกี่ยวกับภาพตัดขวางก่อนน่ะครับ ภาพตัดขวาง (Profile) ก็คือ ตามปกติการศึกษาลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วๆไป จากเส้นชั้นความสูงก็ถือว่าเพียงพอแล้ว แต่บางทีเราอาจจะต้องการทราบลักษณะภูมิประเทศอย่างละเอียดเป็นพิเศษก็จะต้องสร้างภาพตัดขวางขึ้นมา ถ้าเราต้องการทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ ความสูง และสภาพการมองเห็น (Visibility) นอกจากนี้ภาพตัดขวางยังใช้ประโยชน์ทางด้านของงานช่าง คือช่วยพิจารณาในการวางระดับของแนวถนน ทางรถไฟ การวางท่อน้ำหรือท่อน้ำมัน และยังช่วยในการคำนึงถึงปริมาณของดินตัดดินถมที่จำเป็นอีกด้วย(อ้างอิงจากหนังสือ การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ : รศ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ และ รศ.บัญชา คูเจริญไพบูลย์) ซึ่งเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมเรียนก็จะต้องสร้างภาพตัดขวางโดยการวาดลงบนกระดาษ แต่เดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโปรแกรม QGIS ก็สามารถทำได้เหมือนกันซึ่งมีปลักอินที่ชื่อว่า Terrain Profile ซึ่งการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับแค่คลิกปุ่มเครื่องมือนั้นแลัวก็ลากไปยังพื้นที่ที่เราต้องการจะทราบครับ แล้วเราก็จะได้ภาพตัดขวางดังภาพแล้วครับ :)