วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

MultiSpec© Free Remote Sensing Software


________โปรแกรม MultiSpec© เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถนำมาใช้งานทางด้้าน Remote Sensing และที่สำคัญเป็นโปรแกรมฟรีด้วยครับ ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสอบรมโปรแกรมนี้อยู่ครับ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทั่วไปแล้วโปรแกรม MultiSpec© เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก แต่สามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วพอสมควร และสามารถเปิดภาพใหญ่ๆ ได้ด้วย รองรับข้อมูลภาพแบบ multispectral และ hyperspectral เอาเป็นว่ารู้คร่าวๆไปก่อนครับ ส่วนรายละเอียดหรือเนื้อในของโปรแกรมขอผมศึกษาอย่างละเอียดแล้วผมจะกลับมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ^_^

Download Software MultiSpec© : https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/index.html