วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

Get Track from GPS [Garmin Oregon 550] on Google Fusion Table


_______เป็นการเก็บ track gps ในระหว่างขึ้นรถ taxi meter เพื่อกำลังจะไปที่พักแห่งหนึ่งแถวๆศูนย์ราชการ พอดีได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมรหัสเปิด (Remote Sensing) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเมื่อได้ข้อมูล track มาแล้วผมก็ทำการใช้โปรแกรม QGIS ในการโหลด GPX File โดยใช้ปลั๊กอิน Gps Tools ครับ จากนั้นผมก็ Export ให้เป็น KML File แล้วก็โยนเข้าไปใน Google Fusion Table เท่านี้ก็ได้แล้วครับ ^_^