วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

Spatial Interpolation using QGIS [IDW Method]_______หลังจากที่ได้แนะนำวิธีการสร้างภาพตัดขวางไปแล้ว วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Interpolation) หรือที่เรียกกันบ่อยๆว่า Interpolate อ่ะครับ ซึ่งในตัวอย่างของผมก็จะเป็นการยกตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลจุดความสูงที่มีค่าของความสูงในแต่ละจุดนั้นๆ โดยผมจะใช้โปรแกรม QGIS ในการ Interpolate ขึ้นมาครับ Interpolation ของโปรแกรม QGIS มีอยู่ 2 วิธีครับ ได้แก่ Triangulated Irregular Network (TIN) และ Inverse Distance Weighted (IDW) แต่ผมยกตัวอย่างแค่อันเดียวครับเป็น IDW วิธีการก็ไม่ยากซับซ้อนอะไรมากมายครับซึ่งผมได้ทำขั้นตอนการทำไว้ให้ดาวน์โหลดข้างล่างครับ และโปรแกรม QGIS ก็สามารถทำออกมาได้ดีเลยครับ ยังไงก็สามารถลองไปทำดูได้ครับ

Download Tutorial :)
Powered by Dropbox
Data Examples Powered by gistnu & MapNU